• Odbierz prezent
MABION S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii S do obrotu giełdowego (2021-02-16 14:37)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii S do obrotu giełdowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 16 lutego 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki.

W treści wymienionej uchwały Zarząd GPW stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 500 (pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Jednocześnie Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 18 lutego 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww. akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 18 lutego 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLMBION00016".

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Mabion S.A. ("Company") hereby informs that on February 16, 2021, the Management Board of the Warsaw Stock Exchange ("WSE") adopted a resolution concerning the admission and the introduction to exchange trading on the WSE main market of S series ordinary bearer shares of Mabion S.A.

In the content of the resolution, the WSE Management Board stated that pursuant to § 19.1 and 19.2 of the WSE Rules and Regulations, 500 (five hundred) S series ordinary bearer shares of Mabion S.A. of nominal value 0,10 PLN (ten grosz) each, are admitted to exchange trading on the main market.

At the same time, the WSE Management Board decided to introduce the above mentioned shares of the Company to exchange trading on the main market as of February 18, 2021, provided that on February 18, 2021, the National Depository for Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) registers the shares and labels them with the code "PLMBION00016".MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A.Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
95-050Konstantynów Łódzki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Langiewicza60
(ulica)(numer)
+48 42 207 78 90 wew. 112+48 42 203 27 03
(telefon)(fax)
info@mabion.euwww.mabion.eu
(e-mail)(www)
7752561383100343056
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Dirk KrederPrezes ZarząduDirk Kreder

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk