• Odbierz prezent
MABION S.A.: Aktualizacja informacji dotyczących współpracy z Novavax, Inc. w zakresie programu szczepionki na COVID-19 (2021-06-23 22:59)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr45/2021
Data sporządzenia: 2021-06-23
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Aktualizacja informacji dotyczących współpracy z Novavax, Inc. w zakresie programu szczepionki na COVID-19
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2021 z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy ramowej wraz z pierwszym zamówieniem na usługi kontraktowe z Novavax, Inc. („Novavax”) w zakresie programu szczepionki na COVID-19, Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 23 czerwca 2021 roku otrzymał od Novavax drugie zlecenie na wykonanie określonych aktywności w ramach ww. umowy ramowej („SOW#2” – ang. Statement of Work # 2).

Złożenie SOW#2 nastąpiło w związku z trwającymi negocjacjami dotyczącymi potencjalnej umowy produkcyjnej, na mocy której Spółka mogłaby wytwarzać na rzecz Novavax substancję czynną kandydata na szczepionkę na COVID-19 o roboczej nazwie NVX-CoV2373 na skalę komercyjną. W celu usprawnienia przyszłego procesu produkcji w Spółce, Novavax i Spółka podpisali SOW#2 w ramach dotychczasowej umowy ramowej, które to zlecenie umożliwia Spółce wcześniejsze zamówienie kluczowych surowców do produkcji w ramach uzgodnionego przez strony i finansowanego przez Novavax budżetu. SOW#2 dotyczy zamówienia wolumenów surowców pozwalających na przyszłe przeprowadzenie procesu komercyjnego wytwarzania substancji czynnej angażującego pełne moce produkcyjne Mabion do końca pierwszej połowy 2022 roku (wg szacunków Spółki). W ramach uzgodnień opisanych w SOW#2, Spółka otrzyma od Novavax całkowitą przedpłatę na realizację zamówienia surowców. Zakontraktowanie surowców do produkcji na obecnym etapie współpracy tj. z wyprzedzeniem, pozwoli na szybsze rozpoczęcie usług wytwarzania komercyjnego w przypadku zawarcia umowy produkcyjnej. Po podpisaniu umowy produkcyjnej intencją stron będzie cykliczne składanie analogicznych zleceń na zamówienie surowców (według odrębnie uzgadnianych budżetów i harmonogramów) w kolejnych okresach.

Jednocześnie Spółka informuje, że zawarcie umowy produkcyjnej w dalszym ciągu wymaga doprecyzowania przez strony uzgodnień dotyczących kwestii technicznych, finansowych, jakościowych i harmonogramowych oraz uzależnione jest przede wszystkim od pozytywnego zakończenia realizacji pierwszego zamówienia (o charakterze technicznym), o którym mowa w ww. raporcie bieżącym nr 15/2021. W związku z powyższym Spółka zwraca uwagę, iż podpisanie SOW#2 nie przesądza o tym czy umowa produkcyjna zostanie finalnie zawarta. W przypadku niezawarcia umowy produkcyjnej, zamówione surowce do produkcji zostaną przekazane Novavax lub rozliczone z Novavax w formie pieniężnej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A.Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
95-050Konstantynów Łódzki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Langiewicza60
(ulica)(numer)
+48 42 207 78 90 wew. 112+48 42 203 27 03
(telefon)(fax)
info@mabion.euwww.mabion.eu
(e-mail)(www)
7752561383100343056
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-23Krzysztof KaczmarczykPrezes ZarząduKrzysztof Kaczmarczyk
2021-06-23Adam PietruszkiewiczCzłonek ZarząduAdam Pietruszkiewicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk