• Odbierz prezent
M4B S.A.: Zbycie udziałów spółki Room Manager Sp. z o. o. (2021-10-27 13:32)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia: 2021-10-27
Skrócona nazwa emitenta
M4B S.A.
Temat
Zbycie udziałów spółki Room Manager Sp. z o. o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki M4B S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26.10.2021 roku została zawarta pomiędzy Emitentem a spółką New Gym SA z siedzibą w Warszawie („Nabywca”) umowa sprzedaży udziałów, której przedmiotem jest zbycie przez Emitenta na rzecz Nabywcy 450 udziałów w spółce Room Manager Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (RM) za łączną cenę w wysokości 500.000 zł („Cena”). Zapłata Ceny nastąpi przelewem do dnia 30 listopada 2021 roku na konto bankowe Spółki.

W wyniku zawartej transakcji, Spółka nie posiada już udziałów RM.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

M4B SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
M4B S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-871Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
KARCZUNKOWSKA35
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5222763008
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-27Jarosław LeśniewskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk