• Odbierz prezent
M4B S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (2021-02-18 15:24)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
M4B S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd M4B S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 16 lutego 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od Pana Marka Sypka o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio głosów w Spółce.

Zgodnie z zawiadomieniem, Pan Marek Sypek informuje, że w związku z zawartą umową sprzedaży akcji w dniu 12 lutego 2021 roku, zmianie uległa ogólna liczba posiadanych przez Pana Marka Sypka bezpośrednio głosów w spółce M4B S.A.

Przed dokonaniem w/w zmian Pan Marek Sypek posiadał 1.000.459 akcji Spółki stanowiących 13,49% udziału w kapitale zakładowym spółki M4B S.A. uprawniających do 1.000.459 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 13,46% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu w/w zmian Pan Marek Sypek posiada 1.600.459 akcji Spółki stanowiących 21,57% udziału w kapitale zakładowym spółki M4B S.A. uprawniających do 1.600.459 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 21,49% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pan Marek Sypek nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

Pan Marek Sypek nie wyklucza zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia.

Pan Marek Sypek nie posiada informacji, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

M4B SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
M4B S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-871Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Karczunkowska35
(ulica)(numer)
22 245 45 00
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-18Jarosław LeśniewskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk