• Odbierz prezent
M4B S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (2021-02-18 11:50)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia:2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
M4B S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd M4B S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 17 lutego 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od spółki New Gym SA z siedzibą w Warszawie („New Gym”) o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez New Gym SA bezpośrednio głosów w Spółce.

Zgodnie z zawiadomieniem New Gym informuje, że w związku z zawartą w dniu 12 lutego 2021 r. umową sprzedaży akcji zmianie uległa ogólna liczba posiadanych przez New Gym SA bezpośrednio głosów w spółce M4B S.A. („Spółka”).

Przed dokonaniem w/w zmian spółka New Gym SA posiadała 1.013.970 akcji Spółki stanowiących 13,67% udziału w kapitale zakładowym spółki M4B S.A. uprawniających do 1.013.970 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 13,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu w/w zmian spółka New Gym SA posiada 413.970 akcji Spółki stanowiących 5,58% udziału w kapitale zakładowym spółki M4B S.A. uprawniających do 413.970 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 5,56% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka New Gym SA nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

Spółka New Gym SA nie wyklucza zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia.

Spółka New Gym SA nie posiada informacji, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie New Gym.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

M4B SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
M4B S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-871Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Karczunkowska35
(ulica)(numer)
22 245 45 00
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-18Jarosław LeśniewskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk