• Odbierz prezent
M4B S.A.: Zawarcie Umowy o świadczenie usług Animatora Rynku (2021-03-12 15:27)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
M4B S.A.
Temat
Zawarcie Umowy o świadczenie usług Animatora Rynku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd M4B S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 12 marca 2021 r. wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Umowy o pełnienie funkcji Animatora Rynku dla Emitenta na rynku NewConnect, zawartej dnia 02.03.2021 r. pomiędzy Spółką a Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie („Umowa”). Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

M4B SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
M4B S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-871Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Karczunkowska35
(ulica)(numer)
22 245 45 00
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Jarosław LeśniewskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk