• Odbierz prezent
M4B S.A.: Korekta raportu 3/2021 - Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (2021-02-26 08:35)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia:2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
M4B S.A.
Temat
Korekta raportu 3/2021 - Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd spółki M4B S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 16 lutego 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) od Pana Marka Sypka – Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem Pan Marek Sypek poinformował o nabyciu w dniu 12 lutego 2021 roku 600.000 akcji na okaziciela Spółki na podstawie transakcji poza systemem obrotu.
Wartość dokonanych transakcji na akcjach Spółki w 2021 roku przez Pana Marka Sypka przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro, w związku z czym Pan Marek Sypek wypełnił obowiązek raportowania każdej kolejnej transakcji wskazany w art. 19 ust. 1 i ust. 8 Rozporządzenia MAR.

Korekta raportu wynika z braku załączenia formularza Powiadomienia o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Treść Powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Powiadomienia 19 ust. 1 MAR_M.Sypek 12022021.PDF
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

M4B SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
M4B S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-871Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Karczunkowska35
(ulica)(numer)
22 245 45 00
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Jarosław LeśniewskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk