• Odbierz prezent
LW Bogdanka z wynikami za I półrocze 2020 r.

3 września spółka LW Bogdanka opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. Były one zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

 

3 września po zakończeniu sesji na GPW Bogdanka opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. W I półroczu przychody wyniosły 849 mln zł wobec 1,1 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk operacyjny wyniósł 49,9 mln zł wobec 241,8 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 221,1 mln zł  wobec 434,4 mln zł przed rokiem. W I półroczu Bogdanka wypracowała zysk netto w wysokości 36,67 mln zł w porównaniu do zysku wynoszącego 197,9 mln zł rok wcześniej.

W samym II kwartale przychody wyniosły 384,9 mln zł wobec 557,55 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk operacyjny wyniósł 5,01 mln zł wobec 113,84 mln zł rok wcześniej. W II kwartale zysk netto uległ zmniejszeniu do 3 mln zł wobec 89,95 mln zł przed rokiem. Wynik EBITDA w II kwartale wyniósł 86,3 mln zł i był niższy o 59,2% niż rok wcześniej. Rentowność EBITDA w II kwartale 2020 r. wyniosła 22,4%. W całym I półroczu 2020 r. grupa uzyskała rentowność EBITDA na poziomie 26%, tj. o 13,6 pkt procentowego mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Uzyskane przez spółkę wyniki były zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

W raporcie spółka poinformowała, że wpływ epidemii koronawirusa na wyniki w I kwartale był stosunkowo niewielki, jednak w II kwartale był już znacznie większy. Zwrócono uwagę na zmniejszenie aktywności gospodarczej w kraju i związany z tym spadek popytu na energię elektryczną, co pociąga za sobą mniejszą produkcję energii elektrycznej i zapotrzebowanie na węgiel energetyczny, ograniczanie dostaw i dostępność materiałów. Związane z tym ograniczenie produkcji i zmniejszenie efektu skali przy jednocześnie wyższych kosztach operacyjnych wpływa negatywnie na wynik finansowy. Dodano, że szczególnie wpływ ten jest widoczny w spadku przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2020 r., w trakcie którego uległy one obniżeniu o 31% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Spółka dodała, że w perspektywie długoterminowej zakłada się, że w momencie zakończenia epidemii gospodarka powróci do stabilnego rozwoju i pojawi się zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną, co przełoży się na wzrost popytu na węgiel energetyczny wydobywany przez jednostkę dominującą.

 

Czytaj także: Bogdanka z ponad 80% spadkiem zysku - najbardziej rentowna polska kopalnia pogrążona przez koronawirusa i ciepłą zimę

Najbardziej efektywna polska kopalnia notowana na giełdzie - Lubelski Węgiel Bogdanka - opublikowała szacunkowe wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2020 r. Zgodnie z oczekiwaniami okazały się ona zauważalnie gorsze niż rok temu, szczególnie w zakresie zysku operacyjnego i skonsolidowanego. Oprócz .. Czytaj
Bogdanka z ponad 80% spadkiem zysku - najbardziej rentowna polska kopalnia pogrążona przez koronawirusa i ciepłą zimę

Notowania: Lubelski Wegiel Bogdanka SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:LWB/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk