• Odbierz prezent
LW Bogdanka przedstawia wstępne wyniki za 2020 r. Zysk netto spółki wyniósł 66,5 mln zł

20 stycznia LW Bogdanka przedstawiła wstępne wyniki finansowe za 2020 r.  Były one niższe niż przed rokiem.

 

20 stycznia po sesji na GPW LW Bogdanka przedstawiła wstępne wyniki finansowe za 2020 rok. W całym roku skonsolidowane przychody wyniosły 1,82 mld zł, zysk EBITDA 461,96 mln zł, a zysk netto 66,51 mln zł. W 2020 r. produkcja węgla handlowego wyniosła 7,61 mln ton, a sprzedaż 7,67 mln ton. W komunikacie dodano, że wpływ na wyniki spółki w czwartym kwartale miało rozliczenie dofinansowania przyznanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Dla porównania w 2019 r. przychody wyniosły 2,16 mld zł, zysk EBITDA 767,6 mln zł, a zysk netto 308,7 mln zł. W 2019 r. produkcja węgla wyniosła 9,45 mln ton, a sprzedaż 9,36 mln ton. Na koniec 2019 r. udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego kształtował się na poziomie 20,8%.

Przedstawione wyniki mają charakter szacunkowy. Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu finansowym LW Bogdanka S.A. oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2020 rok.

Na koniec środowej sesji na GPW akcje Bogdanki były notowane na lekkim plusie o 0,66%. Za akcje płacono 22,85 zł.

Notowania: Lubelski Wegiel Bogdanka SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:LWB/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk