• Odbierz prezent
Luxoft Poland wraz z partnerem strategicznym Murex wdraża system MX.3 dla PZU SA, PZU ŻYCIE SA oraz TFI PZU SA
fot. freepik.com

Zespół projektowy składający się z przedstawicieli Luxoft Poland, Murex i PZU zakończył z sukcesem wdrożenie systemu MX.3 dla PZU SA, PZU ŻYCIE SA oraz TFI PZU SA.

Wprowadzone globalne rozwiązanie technologiczne to najwyższy światowy standard w zarządzaniu aktywami obsługuje kompleksowo procesy wspierające zarządzanie aktywami własnymi i klientów w Grupie PZU. Narzędzie to, oparte o system Murex (MX.3), zostało wdrożone w ramach projektu
o nazwie „Wall Street”. Umożliwia ono m.in. śledzenie wyników funduszy, kontrolę limitów ryzyka, zarządzenie portfelem w czasie rzeczywistym, zapewniając przy tym zgodność ze standardami
i regulacjami rynkowymi. Rozwiązanie zapewnia także szybszy przepływ informacji pomiędzy departamentami biorącymi udział w obsłudze zawieranych transakcji i minimalizuje ryzyko operacyjne.

Głównym celem wdrożenia nowej infrastruktury miały być automatyzacja oraz dostosowanie istniejących procesów, głównie w obszarach Front Office, Back Office, Treasury, Risk i Compliance, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości procesów zarządzania ze standardami rynkowymi
i regulacyjnymi. Po analizie, najbardziej adekwatnym rozwiązaniem do potrzeb Grupy PZU okazał się system MX.3, który w rezultacie zostal wdrożony we wrześniu 2020 roku. Projekt „Wall Street” zapewnił Grupie PZU rozwiązanie typu front-to-back-to-risk, wspierające re-platforming poprzedniego ekosystemu IT PZU.

O kulisach projektu opowiada Sylwia Majcher, Principal Project Management Officer z zespołu Luxoft Poland.

Wdrożenie rozwiązania MX.3 w Grupie PZU było wymagającym, ale zarazem bardzo ciekawym przedsięwzięciem. Specyficzne procesy, niezbędne do obsługi funduszy, wymagały licznych modyfikacji i dostosowania rozwiązań systemu MX.3. Wdrożenie tak dużego projektu, w dobie pojawienia sie trudnosci związanych z COVID-19, było sporym wyzwaniem. W szczególności okazało się nim przeprowadzenie przygotowań do ‘Go-live’, jak też samego ‘Go-Live’ w trybie zdalnym. Skuteczna implementacja systemu MX.3 to efekt ścisłej i owocnej współpracy z naszym strategicznym partnerem, firmą Murex, oraz zespołem projektowym po stronie naszego kluczowego klienta – Grupy PZU. Dostosowanie rozwiązania do potrzeb klienta, sukces wdrożeniowy, ale również stworzenie relacji między zaangażowanymi stronami potwierdza wysoki poziom kompetencji i jakości usług firmy Luxoft w tym obszarze biznesowym – podsumowuje Sylwia Majcher.

Jak podkreśla Tomasz Kulik członek zarządu PZU odpowiedzialny za finanse – realizacja projektu „Wall Street” wpisuje się w założenia strategii firmy w obszarze inwestycji.

– Stawiamy sobie jasne i ambitne cele. Jednym z nich jest budowanie i umacnianie pozycji lidera
w obszarze inwestycji. W najbliższych latach będziemy koncentrować się na zwiększeniu udziału aktywów klientów zewnętrznych i zbudowaniu procesu inwestycyjnego, który ułatwi generowanie ponadprzeciętnych i powtarzalnych stóp zwrotu z inwestycji. Wdrożenie nowego rozwiązania technologicznego jest ściśle związane z realizacją naszych celów.

Zmiana szczególnie pozytywnie wpłynie na konkurencyjność TFI PZU na rodzimym rynku, gdzie jakość i szybkość przekazywanych informacji jest ważnym kryterium współpracy z klientami. Dodatkowo, korzystanie z nowoczesnej infrastruktury podniesie wiarygodność Grupy PZU na zagranicznych rynkach i pozwoli na efektywną obsługę portfela klientów spoza Polski.

– Nowy system pozwala na praktycznie całkowitą obsługę procesów inwestycyjnych oraz bieżący nadzór i kontrolę tych procesów w spójnym systemie informatycznym. Gwarantuje wysoki standard, przyspiesza obsługę tych procesów, eliminując konieczność korzystania z dodatkowych narzędzi. Jednocześnie oznacza także większą atrakcyjność TFI PZU jako pracodawcy dla profesjonalistów inwestycyjnych – wyjaśnia prezes TFI PZU Robert Kubin.

O znaczeniu projektu „Wall Street” dla Luxoft opowiada także Ihyeeddine Elfeki, Head of Banking & Capital Markets EMEA w Luxoft.

– PZU jest dla nas kluczowym klientem i zajmuje strategiczną pozycję w portfelu naszych projektów, które realizujemy z Polski. Polskę postrzegamy jako perspektywiczną i główną lokalizację dla budowy Centrum Informatycznego Usług Finansowych.

– Utworzenie Globalnego Centrum Realizacji Projektów w Warszawie (Global Delivery Center) zakończyło się sukcesem, niemniej jednak cały czas kontynuujemy jego rozwój. Ponad 140 wysoce wykwalifikowanych konsultantów systemów IT, specjalizujących sie w obszarach Investment Banking, Core Banking, Wealth Management i Risk oraz Liquidity pracuje nad realizacją międzynarodowych
i lokalnych projektów. PZU jest naszym pierwszym lokalnym klientem, co pozwoliło nam zbudować solidny fundament i podkreślić nasze możliwości realizacji projektów wdrożeniowych również na polskim rynku –
dodaje Artur Pawłowicz, Dyrektor Biura Luxoft Banking & Capital Markets.

Wdrożenie rozwiązania to także sukces pod kątem realizacji tak kompleksowego projektu w czasie pandemii.

– Mimo trudnych warunków związanych ze zmianą organizacji pracy, wymuszoną przez Covid-19, prace nad projektem przebiegały zgodnie z harmonogramem – mówi dyrektor odpowiedzialny za projekt „Wall Street” Piotr Frankiewicz. – W kluczowych etapach projektowych brało udział blisko 200 osób zarówno z Polski, jak i Wielkiej Brytanii czy Francji, komunikując się ze sobą wyłącznie zdalnie – podsumowuje.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk