• Odbierz prezent
Luki cenowe na rynku walutowym Forex. Definicja, rodzaje i charakterystyka luk cenowych. Jak wykorzystać luki cenowe w swojej strategii?

Jak się okazuje luki cenowe występują dość często na rynkach kapitałowych. Częściej możemy ją zaobserwować na rynku giełdowym, jednak dotyczy ona również rynku walutowego. Luki mogą dostarczyć nam wielu przydatnych informacji oraz dać pewien wgląd w podstawową dynamikę ruchu ceny. Czym one są, jak powstają i jak można je wykorzystać w tradingu - o tym w poniższym artykule.

Co to jest luka cenowa

Luka cenowa to brak ciągłości w kwotowaniu cenowym. Jest to przerwa pomiędzy najwyższym punktem poprzedniej świecy a najniższym punktem świecy następnej (luka wzrostowa) albo na odwrót – może to być też różnica pomiędzy najniższym punktem świecy poprzedniej a najwyższym punktem świecy następnej (luka spadkowa). Powstaje formacja świecowa zwana formacją rozłączonych świec. To jest najsilniejsza formacja cenowa świec japońskich, jaka istnieje. Stanowi ona bardzo solidne poziomy wsparcia lub oporu, w zależności od trendu.

Jakie są rodzaje luk cenowych

Istnieje kilka rodzajów luk cenowych:

  1. Luka zwykła – pojawia się bez  istotnej przyczyny. Nie ma większego znaczenia i często bywa zamykana. Może się zdarzyć często bez większych konsekwencji dla dalszych zmian cen.
  2. Luka startu – powstaje po ważnych informacjach, podczas wybicia z formacji czy przełamywania silnych technicznych barier. Rozpoczyna trendy i tworzy ważne wsparcia/opory.
  3. Luka ucieczki – powstaje w trakcie silnych trendów, najczęściej w pobliżu połowy całego ruchu, jest najczęściej sygnałem kontynuacji trendu. Podobnie jak luka startu jest później istotnym technicznym wsparciem/oporem.
  4. Luka wyczerpania – powstaje po dłuższym ruchu w jednym kierunku, w końcowej fazie trendu. Jej domknięcie jest ceną informacją o wyczerpaniu potencjału impulsu i często rozpoczyna ruchy korekcyjne. Cena tworzy ostatnią lukę w kierunku trendu, a następnie tendencja zmienia kierunek. Zaleca się, aby poczekać na zamknięcie świecy, która potwierdzi zmianę kierunku, tak by uniknąć fałszywych sygnałów.

Z lukami startu, ucieczki i wyczerpania wiąże się tzw. “reguła trzech okien”. Mówi o tym, że w trakcie silnych trendów luki owe pojawiają się po sobie. Ostatnia z nich, luka wyczerpania, stanowi ostrzeżenie o możliwej zmianie kierunku.

Luka startowa często występuje podczas wybicia z różnych formacji, a także przy przebiciu poziomu wsparcia lub oporu. W takim przypadku luka podkreśla fakt wybicia i zmniejsza prawdopodobieństwo, że wygenerowany podczas wybicia sygnał jest fałszywy. Po wystąpieniu luki startowej przy wybiciu w górę wolumen powinien rosnąć.

Luka ucieczkowa występuje po wcześniejszym wyznaczeniu luki startowej i zapowiada kontynuację ruchu cen. Najczęściej pojawia się ona w połowie ruchu i może służyć do wyznaczenia jego długości. Po wystąpieniu luki ucieczkowej podczas zwyżki wolumen powinien maleć.

Luka wyczerpania występuje po wcześniejszym wyznaczeniu luki ucieczkowej i zapowiada odwrócenie tendencji. Luka kończąca ostrzega przed możliwością zmiany tendencji i może być traktowana jako sygnał sprzedaży (po zwyżce) lub sygnał przygotowawczy kupna (po spadkach). Po wystąpieniu tej luki pod koniec zwyżki wolumen powinien wyraźnie wzrosnąć.

Dlaczego luki cenowe pojawiają się na wykresach par walutowych

Luki cenowe powstają na skutek dysproporcji w zleceniach kupna i sprzedaży – na pewnych poziomach cenowych po prostu nie doszło do transakcji. Takie „puste” miejsca na wykresie mogą powstawać jako następstwo niskiej płynności niektórych instrumentów albo na skutek napływu na rynek zaskakujących informacji. Luki „intraday” (np. na wykresach 15-minutowych) powstają po napływie istotnych newsów w trakcie sesji.

Inną przyczyną luk cenowych są gwałtowne wybicia z formacji technicznych bądź silne i dynamiczne trendy. Wtedy taki silny ruch wynika z technicznego obrazu rynku a nie ma wytłumaczenia w danych makro.

Jak wykorzystać luki cenowe na rynku Forex

Luki cenowe mogą być wykorzystywane na różne sposoby w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujemy.

  1. Jeśli nie posiadamy pozycji możemy wykorzystać obecność luki do kupna lub sprzedaży danego waloru. W tym celu należy poczekać na cofnięcie i częściowe lub całkowite domknięcie luki. Kluczowa będzie tu reakcja ceny i sygnał w postaci świecy;
  2. Jeśli posiadamy pozycję i powstała luka jest zgodna z jej kierunkiem możemy zamknąć pozycję i odebrać ją po cofnięciu lub zostawić lub dobrać (spiramidować);
  3. Jeśli posiadamy pozycję i powstałą luka powiększa naszą stratę, dobrym rozwiązaniem jest poczekanie na cofnięcie w celu wyjścia z pozycji z mniejszą stratą.

Prosta strategia Forex w oparciu o luki cenowe

Jak rozegrać lukę cenową, kiedy już wystąpiła? Jedną z popularnych strategii jest poczekanie na domknięcie luki. Domknięcie luki jest to sytuacja, w której po powstałej luce cenowej cena zaczyna zawracać, aż „pusta” przestrzeń na wykresie zostaje „wypełniona”.

Jak to oczywiście w tradingu bywa, domknięcie luki można rozegrać na dwa sposoby. Jednym z nich jest zagranie w kierunku luki otwarcia. Gdy sesja otwiera się luką wzrostową, w momencie gdy dochodzi do jej domknięcia, trader szuka sygnału kupna. Z kolei w przypadku, gdy dany walor otworzył się spadkami, spekulant po domknięciu szuka okazji do zajęcia pozycji krótkiej sprzedaży. Luka cenowa należy do arsenału formacji świecowych, w związku z czym należy szukać sygnału do zawarcia transakcji w setupach Price Action.

Nie należy oczywiście wychodzić z założenia, że domknięcie luki jest jednoznacznym sygnałem, że ruch zgodny z kierunkiem luki będzie kontynuowany. Jest to nadinterpretacja, która jedynie może przyczynić się do zwiększonej liczby nieudanych transakcji. Dobrym przykładem może być formacja świecowa objęcie bessy albo objęcie hossy. W tym wypadku po domknięciu luki, cena kontynuuje ruch przeciwny do kierunku luki, a sama formacja jest zapowiedzią większego setupu. Dlatego podstawową kwestią jest obserwacja ceny oraz jej zachowania względem luki.

Warto pamiętać o tym, że nie zawsze dochodzi do całkowitego domknięcia luki. Dlatego też drugim sposobem rozegrania luki cenowej jest dołączenie się do silnego ruchu na najbliższej korekcie (pullback). Tak jak w przypadku domknięcia luki, tak też i w tej sytuacji, skupiamy się przede wszystkim na sygnałach płynących z Price Action.

 Ile można stracić na luce cenowej

Luka cenowa jest zjawiskiem, które budzi skrajne emocje, ze względu na swoją bezwzględność na rynkach lewarowanych. W momencie, w którym trader posiada ekspozycję netto dwudziestokrotnie przekraczającą jego kapitał (całkowite wykorzystanie dźwigni 1:20) wówczas luka cenowa w przeciwnym kierunku do jego pozycji o wielkości 3%, spowoduje spustoszenie w postaci 60% jego środków na rachunku. Oczywiście sytuacja może być także odwrotna, w której spekulant znajduje się po właściwej stronie rynku, co powoduje wzrost jego kapitału o znaczną wartość. Widzimy zatem, że luka cenowa to niezwykła szansa pomnożenia wartości rachunku, jak również ogromne ryzyko bankructwa.

W przypadku handlowania u brokera STP (Straight Through Processing), który korzysta z usług dostawców płynności, stop loss jest realizowany po pierwszej możliwej do realizacji cenie transakcyjnej. Pomimo różnego rodzaju teorii spiskowych, przyczyna takiego stanu rzeczy jest prozaiczna. Broker oferuje cenę po kwotowaniach dostępnych na platformie, zaś zajmuje pozycję u swojego dostawcy płynności (Prime broker). Po wystąpieniu luki cenowej rozlicza się z dostawcą, po dostępnych cenach rynkowych. W modelu STP, broker zarabia na spreadzie oraz ewentualnych kosztach transakcyjnych w postaci prowizji i swap-u. Niektórzy uczestnicy rynku oczekują od tego rodzaju brokerów, by posiadali gwarantowany stop loss, który pozwoli na uniknięcie efektu luki. Tego rodzaju żądania są możliwe do spełnienia, jednakże tylko u brokera typu MM (Market Maker), który z samej swojej definicji jest drugą stroną transakcji. Wówczas strata tradera jest zyskiem brokera i może on pozwolić sobie na „zejście z marży”.

Z kolei oczekiwanie u brokera STP, że zlecenia będą realizowane po cenie nietransakcyjnej wewnątrz luki, jest oczekiwaniem, że ktoś odkupi od nas coś za 100 zł, choć sam dostanie za to jedynie 80 zł. Innymi słowy, jeżeli oczekujemy transparentności w tradingu musimy akceptować ryzyko związane z luką cenową.

Dlaczego nie powinniśmy zostawiać pozycji na weekend na rynku Forex

Rynek Forex „działa” przez 5 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. De facto oznacza to, że na pozycji możemy być od niedzielnego wieczora aż do zakończenia sesji amerykańskiej w piątek. Jedynie codziennie przez godzinę od g. 23-ciej następuje rozjechanie spreadów i mniejsza płynność. Także generalnie rynek reaguje na bieżąco na wszelkie wydarzenia gospodarczo-polityczne i finansowe. Największe niebezpieczeństwo niesie za sobą przetrzymywanie pozycji przez weekend. Wtedy to różne wydarzenia, informacje, konflikty mogą spowodować wystąpienie luki cenowej na otwarciu rynku w niedzielę wieczorem. Tak było np. z ropą naftową po pamiętnym ataku na rafinerie w Arabii Saudyjskiej. Ceny ropy WTI na zamknięciu w piątek 13.09.2019 miały wartość 54.82$. W związku z atakiem niedzielne notowania otworzyły się gigantyczną luką cenową na poziomie 60.06$. Nietrudno sobie wyobrazić jakie straty ponieśli inwestorzy posiadający wówczas pozycje krótkie.

 Wykres 1. Luka na wykresie cen ropy WTI po ataku na rafinerie w Arabii Saudyjskiej

Wykres 1. Luka na wykresie cen ropy WTI po ataku na rafinerie w Arabii Saudyjskiej

Czy luki cenowe są uzupełniane

Kolejnym aspektem jaki warto poruszyć w odniesieniu do luk cenowych, jest zjawisko „domykania”. Często, kiedy cena tworzy określoną lukę możemy zaobserwować powrót w rejon początkowego poziomu, czyli popularnie mówiąc domknięcie. Oczywiście, nie zawsze mamy do czynienia z tego typu zjawiskiem i tak samo niekoniecznie musi ono wystąpić od razu po utworzeniu danej formacji. Rozegranie domknięć dobrze sprawdza się, jeżeli chcemy przyłączyć się do danego ruchu. Podczas domykania istnieje możliwość ponownego wejścia w pozycję, gdyż prawdopodobieństwo powrotu ceny do pierwotnego kierunku jest duże.

Luki cenowe w czasie rynkowych wiadomości

Jedną z podstawowych praktyk inwestora przed zajęciem pozycji powinna być analiza kalendarza makroekonomicznego. Codziennie znajduje się w nim kilka lub kilkanaście mniej lub bardziej znaczących publikacji i odczytów, które mogą mieć wpływ na zwiększoną zmienność danej waluty. W przypadku sytuacji, gdy rzeczywisty odczyt był dużo poniżej/powyżej rynkowych oczekiwań może dojść do wystąpienia luki cenowej w notowaniach. Jednak jest to sytuacja dość rzadka ze względu na ogromną płynność rynku Forex w ciągu dnia giełdowego.

Przykładem informacji wywołujących zjawisko luki cenowej w notowaniach mogą być m.in.

- decyzje banków centralnych o stopach procentowych,

- odczyt NFP (Non-farm payrolls, zatrudnienie w sektorze pozarolniczym) w USA,

- stopa bezrobocia, dane o zatrudnieniu i zarobkach,

- dane o inflacji,

- wskaźniki PMI, ISM.

Luki cenowe będą widoczne na wykresach świecowych i barowych, natomiast nie będą widoczne na wykresach w postaci liniowej, które są rysowane po cenach zamknięcia.

3 wnioski płynące z luk cenowych  

W związku z faktem występowania luk cenowych na wykresach należy wziąć pod uwagę poniższe wnioski: 

- Nie zostawiać otwartych pozycji na weekend. Podczas weekendu może nastąpić szereg wydarzeń polityczno-militarno-gospodarczych, na które rynek będzie mógł zareagować dopiero po otwarciu w niedzielę wieczorem. Jeśli znajdziemy się wówczas po niewłaściwej stronie rynku, możemy stracić cały kapitał a w ekstremalnym przypadku – wejść w debet, jeśli broker nie posiada mechanizmu ochrony przed ujemnym saldem. 

 

Notowania: ROPA NAFTOWA (WTI)

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/USOIL/

Michał Kalista

Z rynkami finansowymi związany od 2007 roku; Od początku zorientowany na analizę techniczną, obecnie z uwzględnieniem fundamentów, danych makro oraz psychologii. W analizie opiera się na Price Action, formacjach cenowych oraz geometrii rynku. Prywatnie pasjonat gitary klasycznej i pieszych wędrówek po Beskidzie Niskim i Bieszczadach.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk