• Odbierz prezent
LUBAWA: Szacunkowe wyniki finansowe za 2020 r. (2021-03-30 19:41)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
LUBAWA
Temat
Szacunkowe wyniki finansowe za 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta, za 2020 r., tj. za okres 01.01.2020-31.12.2020.
- Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 237,68 mln zł, wobec 258,12 mln zł w okresie porównawczym, co stanowi zmniejszenie o 20,44 mln zł tj. o 7,9%.
- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 38,54 mln zł, wobec 22,94 mln zł zysku w poprzednim roku, co stanowi wzrost o 15,6 mln zł tj. o 68,0%.
- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 29,71 mln zł wobec 20,29 mln zł zysku w roku 2019, co stanowi wzrost o 9,42 mln zł tj. o 46,4%.

- Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 41,48 mln zł, wobec 52,15 mln zł w okresie porównawczym, co stanowi zmniejszenie o 10,67 mln zł tj. o 20,5%.
- Jednostkowy szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 4,04 mln zł, wobec 0,11 mln zł zysku w poprzednim roku, co stanowi wzrost o 3,93 mln zł.
- Jednostkowy szacunkowy zysk netto wyniósł 3,81 mln zł wobec 3,91 mln zł zysku w 2019 roku, co stanowi spadek o 0,1 mln zł tj. o 2,6%.

Osiągnięty wzrost wyników skonsolidowanych oraz jednostkowego zysku na sprzedaży zostały osiągnięte dzięki dalszemu wdrażaniu strategii Grupy Lubawa, polegającemu m.in. na kontynuacji działań optymalizacyjnych oraz poprawie struktury sprzedaży charakteryzującej się lepszą rentownością realizowanych kontraktów. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 miała zasadniczo neutralny wpływ na sytuację Grupy Lubawa, negatywne skutki zostały zrekompensowane programami pomocowymi z których Grupa skorzystała.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego i będą jeszcze podlegać przeglądowi biegłego rewidenta, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie rocznym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.
Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany odnotowanych pozycji wynikowych względem okresu porównawczego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LUBAWA SA
(pełna nazwa emitenta)
LUBAWALekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-400Ostrów Wielkopolski
(kod pocztowy)(miejscowość)
Staroprzygodzka117
(ulica)(numer)
+48 62 737 57 00+48 62 737 57 08
(telefon)(fax)
info@lubawa.com.plwww.lubawa.com.pl
(e-mail)(www)
744-00-04-276510349127
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Marcin KubicaPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk