• Odbierz prezent
LSH: Uchwała GPW w sprawie upomnienia Emitenta (2021-09-28 12:21)

Spis załączników:

Zarząd Module Technologies SA z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent”) informuje, iż w dniu 27 września 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę nr 962/2021 w sprawie nałożenia na Emitenta kary upomnienia. W uzasadnieniu do tej uchwały wskazano, iż kara upomnienia związana jest z nieterminowym przekazaniem przez Emitenta raportu rocznego za 2020 r., tj. z przekroczeniem regulaminowego terminu 5 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Zarząd wskazuje, iż raport roczny za 2020 r. został opublikowany w dniu 30 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-09-28 12:21:06Mirosław PasiekaPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk