• Odbierz prezent
LPS: Zawarcie aneksu nr 1 do umowy o wprowadzenie akcji serii F i akcji serii G Spółki obrotu w alternatywnym systemie obrotu (2021-10-13 20:55)

Spis załączników:

Zarząd Emitenta Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 3/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku (dot. zawarcia umowy o wprowadzenie akcji serii F i akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent powziął informację o obustronnym podpisaniu aneksu nr 1 do ww. umowy o wprowadzenie akcji serii F i akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie. Aneks wszedł w życie z dniem 23 września 2021 roku.

Zgodnie z zawartym aneksem nr 1 do umowy o wprowadzenie akcji serii F i akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) rozszerzono jej zakres o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) również akcji serii H Spółki.

W konsekwencji wiążąca strony umowa obejmuje wprowadzenie akcji serii F, akcje serii G oraz akcji serii H Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect)

Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków wynikających z treści ust.12 pkt 1), 2) oraz 3) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Autoryzowany doradca w alternatywnym systemie obrotu”.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-10-13 20:55:00Tatiana Wątor KurkowskaPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk