• Odbierz prezent
LPS: Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect (2022-07-06 22:34)
fot. freepik.com

Spis załączników:

W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Lauren Peso S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: "Emitent") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("ASO") w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie, wynikającym z Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO informacji, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO, tj. życiorysów powołanych w dniu 30 czerwca 2022 roku członków Rady Nadzorczej Spółki.

Emitent wskazuje, iż powodem naruszenia było niedopatrzenie o charakterze incydentalnym. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-07-06 22:34:14Tatiana Wątor KurkowskaPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk