• Odbierz prezent
LPP ze wstępnymi wynikami finansowymi za II kwartał 2019 r.

1 lipca po sesji na GPW, spółka LPP przedstawiła wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe za II kwartał oraz I półrocze 2019 roku. Zostały one sporządzone z uwzględnieniem MSSF16.

 

W drugim kwartale 2019 r. Grupa LPP uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 2,22 mld zł, co stanowi wzrost o 8% rok do roku. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 1,32 mld zł i był wyższy o 7% niż rok wcześniej. Koszty SG&A (koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne) wyniosły 965 mln zł. Były one wyższe o 8% niż w poprzednim roku. Grupa LPP osiągnęła zysk z działalności operacyjnej (EBIT)  w wysokości 330 mln zł, co stanowi wzrost o 6%.

Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych (LFL) (w walutach lokalnych) w II kwartale 2019 r. wzrosły o 1,3%.

W całym pierwszym półroczu 2019 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 4,05 mld zł (wzrost o 11,5%). Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 2,11 mld zł (wzrost o 7,5%). W pierwszym półroczu 2019 r. Grupa LPP osiągnęła zysk z działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 230 mln zł, co stanowi wzrost o 18,5%.

Powierzchnia handlowa na koniec czerwca wyniosła 1 134 tys. m2, co oznacza wzrost o 10% rok do roku.

W swym komunikacie spółka dodała, że przedstawione dane finansowe są szacunkowe i mogą różnić się od ostatecznego wyniku finansowego. Poinformowano, że szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany w dniu 12 września 2019 roku po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta.

 

Konsensus PAP Biznes, bez uwzględnienia wpływu standardu MSSF 16, zakładał na II kwartał przychody w wysokości 2,23 mld zł, EBIT na poziomie 309,5 mln zł, 411,3 mln zł EBITDA i 230,8 mln zł zysku netto.

Czytaj także: LPP z większą stratą i wzrostem zysków za pierwszy kwartał

Grupa LPP, najwieksza polska spółka odzieżowa, we wtorek 28 maja opublikowała wyniki kwartalne. W pierwszych trzech miesiącach 2019 r. LPP zauważalnie pogłębiło swoją stratę, która aktualnie wynosi niemal 115 mln złotych. Przychody ze sprzedaży w ujęciu rocznym wzrosły jednak o ponad 15%.   Grupa.. Czytaj
LPP z większą stratą i wzrostem zysków za pierwszy kwartał


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk