• Odbierz prezent
LPP publikuje wyniki finansowe za I półrocze 2020 r.

8 października spółka odzieżowa LPP opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. Znaczący wpływ na wyniki w tym okresie miała sytuacja związana z pandemią koronawirusa. Przychody uzyskane w II kwartale były zgodne z wcześniejszymi szacunkami spółki, natomiast zamiast straty operacyjnej odnotowano zysk.

 

8 października w godzinach wieczornych spółka LPP opublikowała raport finansowy za I półrocze 2020 r.

W II kwartale przychody wyniosły 2,13 mld zł wobec 2,34 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 9,2% rdr. Zysk operacyjny wyniósł 32,3 mln zł wobec 185,6 mln zł rok wcześniej. We wstępnych wynikach opublikowanych na początku sierpnia spółka spodziewała się straty na poziomie 40 mln zł. Zysk EBITDA wyniósł 308,1 mln zł wobec 423,3 mln zł przed rokiem. Spółka zakończyła II kwartał stratą netto w wysokości 30,6 mln zł wobec 31,9 mln zł zysku netto rok wcześniej.

W całym I półroczu przychody wyniosły 3,31 mld zł wobec 4,17 mld zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik EBITDA wyniósł 325,7 mln zł wobec 721,6 mln zł rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 228,2 mln zł wobec 249,6 mln zł zysku przed rokiem. Spółka zakończyła I półrocze stratą netto w wysokości 392,6 mln zł wobec 55,2 mln zł zysku rok wcześniej.

W II kwartale przychody ze sprzedaży internetowej wzrosły o 124,8%  w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniosły 621 mln zł. W całym I półroczu przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły 1 mld zł  i były wyższe o 123,1% niż przed rokiem.

W I półroczu znaczący wpływ na wyniki LPP miała sytuacja związana z pandemią koronawirusa, która spowodowała ograniczenie działalności sklepów stacjonarnych. Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na wyniki LPP były odpisy aktualizujące wartość aktywów niemieckiej spółki zależnej (38 mln zł) oraz otrzymane dotacje (55 mln zł).

Czytaj także: LPP z wynikami finansowymi za II kwartał 2020 r. Przychody spółki wyniosły 2,1 mld zł

3 sierpnia spółka LPP przedstawiła wstępne wyniki finansowe za II kwartał 2020 r. Były one niższe niż przed rokiem. Wzrósł natomiast udział sprzedaży internetowej.   3 sierpnia po godzinie 17 spółka odzieżowa LPP opublikowała wstępne wyniki finansowe za II kwartał 2020 r. Przychody wyniosły 2,1 m.. Czytaj
LPP z wynikami finansowymi za II kwartał 2020 r. Przychody spółki wyniosły 2,1 mld zł


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk