• Odbierz prezent
LPP będzie zabezpieczać kurs walutowy EUR/USD
Z artykułu dowiesz się:

- O decyzji LPP w sprawie stosowania zabepieczeń kursu walutowego
- o znaczeniu stosowania zabezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem

LPP S.A., wchodząca w skład indeksu WIG20, poinformowała w komunikacie, że rozpoczyna zabezpieczanie kursu walutowego USD/PLN. To bardzo ciekawy przykład tego, że instrumenty finansowe mogą być wykorzystywane nie tylko w celach spekulacyjnych.

 

Rozsądna decyzja Spółki

LPP S.A. poinformowała w raporcie 30/2017, "że od III kwartału 2017 rozpoczyna stosowanie zabezpieczeń kursu walutowego USD/PLN przez zawieranie kontraktów forward".

Jak poinformowała Spółka: "Celem transakcji jest zminimalizowanie poziomu różnic kursowych, wykazywanych w rachunku zysków i strat w pozycjach przychodów i kosztów finansowych (poniżej linii zysku operacyjnego)".

Zabezpieczenie płatności w USD będzie opiewać na 70% ich wolumenu. Pozwoli to więc na znaczną minimalizację ryzyka, jednak nie wyeliminuje go w całości.

Pierwsze transakcje zostały zabezpieczone już w czerwcu. Na 30 czerwca kwota zabezpieczonych pozycji wyniosła 123 mln USD.

 

Znaczenie zabezpieczeń

Stosowanie zabezpieczeń wskazuje na przemyślaną politykę Spółki. Zapewnia większą stabilność i pewność przyszłych przepływów pieniężnych. Dzięki temu, inwestorzy mają większe szanse na trafne prognozowanie wyników Spółki, co umożliwia podjęcie lepszych decyzji inwestycyjnych.

Stosowanie zabezpieczeń dowodzi tego, że instrumenty finansowe mogą być wykorzystywane w celach rozsądnego zarządzania ryzykiem. Niestety, szczególnie po ostatnim kryzysie finansowym mają one opinie głównie narzędzi służących spekulacji.

Analizując sprawozdanie finansowe Spółek, które stosują zabezpieczenia, koniecznie należy sprawdzić w jakim modelu są one wyceniane. Jeżeli jest to model standardowy, to pomimo stosowania zabezpieczeń, wyniki finansowe mogą podlegać dużym wahaniom. Jeżeli jednak stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń, to wyniki finansowe powinny być bardziej stabilne.

 

(źródło grafiki głównej: pixabay.com)


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk