• Odbierz prezent
Lotos z wynikami finansowymi za II kwartał 2020 r.
fot. freepik.com

12 sierpnia spółka paliwowa Lotos opublikowała wyniki kwartalne. Były one znacznie niższe niż przed rokiem, jednak i tak okazały się lepsze niż się spodziewano.

 

12 sierpnia przed sesją na GPW Lotos opublikował wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. W II kwartale Lotos uzyskał przychody w wysokości 4,25 mld zł wobec 7,66 mld zł  w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Oczyszczona EBITDA LIFO wyniosła 52,1 mln zł wobec 783,3 mln zł rok wcześniej. Wynik ten  okazał się wyższy od wcześniejszych szacunków na poziomie 45 mln zł.

Strata operacyjna wyniosła 249,4 mln zł wobec 658,7 mln zł zysku przed rokiem. Na ten wynik składa się strata segmentu wydobywczego na poziomie 474,9 mln zł, zysk w segmencie produkcji i handlu wynoszący 234,6 mln zł, a także korekty konsolidacyjne w wysokości 9,1 mln zł.

Wynik z działalności finansowej wyniósł 21 mln zł, na co w istotnym stopniu wpłynęły dodatnie saldo różnic kursowych i dodatni efekt wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających.

Spółka zakończyła II kwartał stratą netto w wysokości 76,4 mln zł wobec zysku wynoszącego 500,5 mln zł rok wcześniej.

Lotos poinformował, że negatywny wpływ na wyniki finansowe miał spadek cen ropy naftowej i cracków na produkty naftowe.

Wyniki spółki nie stanowiły zaskoczenia dla rynku. W pierwszych minutach sesji na GPW kurs akcji Lotosu oscyluje wokół poziomu wczorajszego zamknięcia.

Notowania: Grupa Lotos SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:LTS/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk