• Odbierz prezent
LOKUM DEWELOPER S.A.: Zawiadomienie o przedterminowym wykupie 9.311 sztuk obligacji serii G (2023-02-08 10:55)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2023
Data sporządzenia: 2023-02-08
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Zawiadomienie o przedterminowym wykupie 9.311 sztuk obligacji serii G
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Lokum Deweloper S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 8 lutego 2023 r. podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia w dniu 1 marca 2023 r. („Dzień Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta”) przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta 9.311 (słownie: dziewięć tysięcy trzysta jedenaście) sztuk Obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 9.311.000,00 (słownie: dziewięć milionów trzysta jedenaście tysięcy) PLN, tj. wszystkich nieumorzonych Obligacji serii G Emitenta ("Obligacje"). Emitent jest uprawniony do przeprowadzenia przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie własne zgodnie z pkt 13 Warunków Emisji Obligacji serii G.

Kwota na jedną Obligację w jakiej obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji ww. opcji stanowi sumę wartości nominalnej jednej Obligacji (1.000,00 PLN) oraz dodatkowej premii w wysokości 0,25% wartości nominalnej jednej Obligacji (2,50 PLN). Dodatkowo obligatariuszom wypłacony zostanie należny do dnia 1 marca 2023 r. kupon za 5 okres odsetkowy w wysokości 42,16 PLN na jedną Obligację.

Dniem Ustalenia Praw dla przedterminowego wykupu Obligacji będzie dzień 21 lutego 2023 r.
Przedterminowy wykup Obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LOKUM DEWELOPER S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-148Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Krawiecka1/101
(ulica)(numer)
+48 71 72 42 865+48 72 42 470
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8992725235021677137
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-02-08Bartosz KuźniarPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk