• Odbierz prezent
LOKUM DEWELOPER S.A.: Zawiadomienie o przedterminowym wykupie 88.000 sztuk obligacji serii E (2021-03-05 15:53)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Zawiadomienie o przedterminowym wykupie 88.000 sztuk obligacji serii E
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Lokum Deweloper S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 5 marca 2021 r. podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia w dniu 29 marca 2021 r. przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta 88.000 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy) sztuk Obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 88.000.000,00 (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów) PLN, tj. wszystkich nieumorzonych Obligacji serii E Emitenta („Obligacje”). Emitent jest uprawniony do przeprowadzenia przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie własne zgodnie z pkt 13 Warunków Emisji Obligacji serii E.

Kwota na jedną Obligację w jakiej obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji ww. opcji stanowi sumę wartości nominalnej jednej Obligacji (1.000,00 PLN). W związku z realizacją opcji w siódmym okresie odsetkowym Obligatariuszom nie przysługuje dodatkowa premia opisana w pkt 13.5 Warunków Emisji Obligacji serii E. Dodatkowo obligatariuszom wypłacona zostanie należna kwota odsetek („Kupon”) do dnia 29 marca 2021 r. Kupon za siódmy okres odsetkowy wynosi 9,27 PLN na jedną Obligację.

Dniem Ustalenia Praw dla przedterminowego wykupu Obligacji będzie dzień 19 marca 2021 r.

Przedterminowy wykup Obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LOKUM DEWELOPER S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-148Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Krawiecka1/101
(ulica)(numer)
+48 71 72 42 865+48 72 42 470
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8992725235021677137
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05Bartosz KuźniarPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk