• Odbierz prezent
Lokum Deweloper przedstawia wyniki finansowe za 2019 r. Spółka obawia się koronawirusa

25 marca spółka z branży deweloperskiej Lokum Dewelopment przedstawiła wyniki finansowe za 2019 r. Były one słabsze niż przed rokiem, jednak rentowność pozostała na satysfakcjonującym poziomie. Ze względu na sytuację związaną z koronawirusem zarząd nie rekomenduje dywidendy dla akcjonariuszy.

 

25 marca przed sesją na GPW spółka Lokum Deweloper opublikowała raport finansowy za 2019 r.

Skonsolidowane przychody wyniosły 286 mln zł wobec 322 mln zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 11%. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 81 mln zł wobec 96 mln zł przed rokiem. Wynik EBITDA wyniósł 83 mln zł. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 62 mln zł wobec 73 mln zł w poprzednim roku, co stanowi spadek o 15%.

W liście do akcjonariuszy poinformowano, że miniony rok był jednym z najtrudniejszych dla spółki. Wysoka sprzedaż w poprzednich dwóch latach doprowadziła do uszczuplenia oferty w 2019 r. Dodatkowo w minionym roku spółka zmagała się z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi, a także protestami sąsiadów dla trzech inwestycji mieszkaniowych – dwóch w Krakowie i jednej we Wrocławiu. W 2019 r. Lokum Deweloper sprzedał 268 lokali.

Spółka uzyskała satysfakcjonującą rentowność. Rentowność brutto ze sprzedaży wyniosła prawie 35%, rentowność EBITDA 29%, rentowność netto 22%, ROE 17%, a ROA 9%.

W odrębnym komunikacie poinformowano, że zarząd Lokum Deweloper rekomenduje, by całość zysku za 2019 r. przeznaczyć na kapitał zapasowy w związku z sytuacją związaną z pandemią koronawirusa, która negatywnie wpływa na sytuację gospodarczą w kraju, a także otoczenie ekonomiczne spółki.

Warto wspomnieć, że podobną decyzję podjął wcześniej zarząd spółki deweloperskiej Atal.

Czytaj także: Atal z wynikami finansowymi za 2019 r. Kurs akcji dewelopera w dół mimo udanego IV kwartału

19 marca znany deweloper Atal przedstawił wyniki finansowe za 2019 r. Wyniki osiągnięte w czwartym kwartale były wyższe niż przed rokiem i przewyższyły również oczekiwania analityków. W całym 2019 roku wyniki jednak były niższe niż rok wcześniej. Spółka wyjątkowo zmieniła w tym roku swą politykę dyw.. Czytaj
Atal z wynikami finansowymi za 2019 r. Kurs akcji dewelopera w dół mimo udanego IV kwartału


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk