• Odbierz prezent
Lokum Deweloper prezentuje wyniki za I kwartał 2020 r. Zysk spółki wyższy o 15%

13 maja spółka z branży deweloperskiej Lokum Deweloper przedstawiła wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Okazały się one wyższe niż przed rokiem. Przewyższyły też szacunki analityków.

 

13 maja przed sesją na GPW spółka Lokum Deweloper opublikowała raport finansowy za I kwartał 2020 r. Przychody wyniosły 97,7 mln zł wobec 71 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 37,2% rok do roku. Uzyskane przez spółkę przychody były zgodne z oczekiwaniami analityków. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 29,5 mln zł wobec 26,4 mln zł rok wcześniej. Był on wyższy o 11,7% niż przed rokiem. Był też wyższy o blisko 10% od konsensusu analityków, którzy spodziewali się zysku operacyjnego na poziomie 26,8 mln zł. W I kwartale spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 23,2 mln zł wobec 20,2 mln zł przed rokiem, co stanowi wzrost o 15,1% rok do roku. Wypracowany przez spółkę zysk netto okazał się wyższy o 13% od szacunków analityków, którzy spodziewali się zysku netto na poziomie 18,2 mln zł.

W raporcie poinformowano, że sytuacja związana z wprowadzeniem stanu epidemii nie miała znaczącego wpływu na przychody i wyniki osiągnięte przez spółkę w I kwartale 2020 roku. Dodano, że obecnie Grupa nie może jednoznacznie ocenić w jakim stopniu epidemia COVID-19 wpłynie na jej działalność i wyniki finansowe w kolejnych okresach sprawozdawczych. Dalsze wyniki będą zależeć m. in. od tempa powrotu gospodarki do stanu sprzed pandemii, popytu na mieszkania oraz sytuacji finansowej potencjalnych klientów.

Warto wspomnieć, że 25 marca 2020 roku zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie wniosku o przeznaczenie całości zysku za 2019 rok na kapitał zapasowy spółki. 11 maja rada nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek zarządu. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmie walne zgromadzenie spółki.

W pierwszych godzinach środowej sesji na GPW akcje Lokum Deweloper są notowane w okolicach poziomu poprzedniego zamknięcia. Obecnie kosztują 10 zł.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk