• Odbierz prezent
LMG: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej (2023-02-01 23:31)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent, Spółka) podaje, iż w dniu 1 lutego 2023 r. powziął informację o rezygnacji Pana Marcina Ekierta oraz Pana Karola Jurgi z funkcji Członków Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 20 stycznia 2023 r.

Zarząd Emitenta dziękuje za zaangażowanie i wkład w rozwój Spółki, który Pan Marcin Ekiert oraz Pan Karol Jurga wnieśli w okresie sprawowania funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-02-01 23:31:43Dorota OsowskaPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk