• Odbierz prezent
LKS: Informacja o zmianie adresu Emitenta (2021-03-31 09:11)

Spis załączników:

Zarząd spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000538597; dalej: „Emitent”), niniejszym informuje o zmianie dotychczasowego adresu siedziby Emitenta, na następujący, nowy adres siedziby: ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa.

Pozostałe dane kontaktowe Emitenta, w tym strona internetowa, adres e-mail i numer telefonu, nie uległy zmianie.

Emitent jednocześnie wskazuje, że złożył stosowny wniosek dot. ujawnienia ww. zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-31 09:11:41Andrzej KalitaPrezes

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk