• Odbierz prezent
LIVECHAT SOFTWARE S.A.: Wstępne szacunkowe przychody za IV kw. 2020/21 roku finansowego (2021-04-01 17:58)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
LIVECHAT SOFTWARE S.A.
Temat
Wstępne szacunkowe przychody za IV kw. 2020/21 roku finansowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LiveChat Software (“Grupa”) w okresie styczeń - marzec 2021 (IV kwartał roku finansowego 2020/21) wyniosły 12,66 mln USD i były o 39,6% wyższe od osiągniętych w IV kwartale 2019/20 roku finansowego.

W analogicznym okresie poprzedniego roku (styczeń - marzec 2020) skonsolidowane przychody wyniosły 9,07 mln USD.

W okresie październik - grudzień 2020 r. (III kwartał roku finansowego 2020/21) skonsolidowane przychody wyniosły 12,17 mln USD.

Wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Spółki na koniec marca 2021 r. wyniosła 4,02 mln USD co oznacza wzrost o 4,6% w stosunku do stanu na koniec grudnia 2020 i o 36,4% rok do roku.

Najważniejsze trendy, które wpłynęły na osiągnięty wynik to:

- Wzrost wskaźnika ARPU (średni, miesięczny przychód na abonenta) głównych produktów Grupy. W IV kwartale 2020/21 roku ARPU produktu LiveChat wyniosło 117 USD i było wyższe o ponad 17,0% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. ARPU ChatBot wyniósł 86,9 USD na koniec kwartału, co oznacza wzrost o ok. 57,3% w skali roku.

Wzrost liczby klientów produktów Grupy. Na koniec 2020/21 roku finansowego liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 32.864 a ChatBot 1.874.

Przychody wygenerowane przez ChatBot wzrosły o blisko 26,8% w stosunku do poprzedniego kwartału i o ponad 213% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisów internetowych, w tym www.livechat.com, www.chatbot.com, www.helpdesk.com, www.knowledgebase.ai.

Zarząd Spółki podkreśla, że przedstawione dane mają charakter szacunkowy i wstępny. Mogą więc ostatecznie różnić się od zaprezentowanych w raporcie okresowym.

Począwszy od danych za IV kw. 2020/2021 publikacja raportów dot. wstępnych szacunkowych przychodów została przyspieszona w stosunku do analogicznych raportów za poprzednie okresy, co może skutkować większą różnicą w stosunku do ostatecznych wyników.

W związku z tym, że Spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD), znaczący wpływ na ostateczne wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIVECHAT SOFTWARE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-033Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięska 47
(ulica)(numer)
+48 71 345 40 57+48 71 723 44 81
(telefon)(fax)
office@livechatinc.cominvestor.livechatinc.com/pl
(e-mail)(www)
899-24-47-196932803200
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Mariusz Ciepłyprezes zarządu
2021-04-01Urszula Jarzębowskaczłonek zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk