• Odbierz prezent
LIVECHAT SOFTWARE S.A.: raport finansowy (2021-02-25 17:27)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-04-01 do 2020-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługustawy o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2021-02-25
LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIVECHAT SOFTWARE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-033Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięska 47
(ulica)(numer)
+48 71 345 40 57+48 71 723 44 81
(telefon)(fax)
investor.livechatinc.com/pl
(e-mail)(www)
899-24-47-196932803200
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-313 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-313 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-313 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 130 95894 85329 205 22 072
Zysk (strata) z działalności operacyjnej77 58258 26717 30213 559
Zysk (strata) brutto77 67258 31817 32213 571
Zysk (strata) netto72 64546 89716 20110 913
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,821,820,630,42
Liczba akcji (tys. szt.)25 75025 75025 75025 750
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej77 82551 39817 35611 960
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-10 510-8 285-2 344-1 928
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-49 032-36 308-10 935-8 449
Przepływy pieniężne netto razem18 2836 8064 0771 584

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2020 Q3 Sprawozdanie.pdfSprawozdanie Zarządu
SSFQ3.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe
JSFQ3.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25Mariusz Ciepłyprezes zarządu
2021-02-25Urszula Jarzębowskaczłonek zarządu
2021-02-25Joanna Alwindyrektor finansowy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk