• Odbierz prezent
LiveChat

27 listopada spółka informatyczna LiveChat przedstawiła wyniki finansowe za ostatni kwartał. Były one wyższe niż przed rokiem. Przewyższyły także oczekiwania analityków.

 

27 listopada po sesji na GPW spółka LiveChat opublikowała wyniki finansowe za II kwartał roku obrotowego 2019/2020, zakończony 30 września.

W tym kwartale przychody wyniosły 32,3 mln zł wobec 26,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 21,6% rok do roku. EBITDA wyniosła 21,7 mln zł i była wyższa o 18,7% niż przed rokiem. Wynik ten był też wyższy o 9% od konsensusu analityków na poziomie 19,9 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 20,4 mln zł wobec 17,4 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 16,9% rok do roku. Był on wyższy od konsensusu analityków, którzy spodziewali się zysku operacyjnego na poziomie 18,7 mln zł. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 16,4 mln zł wobec 14,1 mln zł. Był wyższy o 16,1% niż przed rokiem. Przewyższył też o 8,4% konsensus analityków, którzy spodziewali się zysku netto na poziomie 15,1 mln zł.

W odrębnym komunikacie spółka poinformowała, że 27 listopada zarząd podjął decyzję o zwróceniu się do Rady Nadzorczej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019/20. Kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy wynosi 15,45 mln zł. Kwota zaliczki przypadająca na jedną akcję wyniesie 0,60 zł. Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy to 2 stycznia 2020 r. Wypłata zaliczki planowana jest na 9 stycznia 2020 r.

LiveChat Software jest producentem oprogramowania komunikacyjnego dla biznesu. Jest obecna na GPW od 2014 r.

Wyniki uzyskane przez spółkę ucieszyły inwestorów. W pierwszych godzinach czwartkowej sesji na GPW kurs akcji LiveChat zyskuje ponad 5%.

Czytaj także: LiveChat mocno traci po publikacji wyników

Wrocławska spółka informatyczna LiveChat Software opublikowała w środę 28 sierpnia wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku finansowego 2019/2020. Mimo lepszych rezultatów niż rok temu i optymistycznego komunikatu zarządu spółki, akcje LiveChat tracą na czwartkowej sesji niemal 5%.   LiveChat Sof.. Czytaj
LiveChat mocno traci po publikacji wyników

Notowania: LiveChat Software SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:LVC/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk