• Odbierz prezent
Likwidacja OFE. Nowy projekt dotyczący reformy otwartych funduszy emerytalnych. Co stanie się z Twoimi pieniędzmi?

Wczoraj wieczorem opublikowany został nowy projekt ustawy związanej z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). Co do zasady założenia projektu zbliżone są do poprzedniego, procedowanego na początku 2020 r. Opcją domyślną dla dotychczasowych członków OFE pozostają Indywidualne Konta Emerytalne prowadzone przez Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne („SFIO”) na które zostaną przetransferowane aktywa (od których zostanie pobrana 15% opłata przekształceniowa), a środki tam zgromadzone będą w całości dziedziczne.

Alternatywną opcją będzie przekazanie środków do ZUS (bez opłaty przekształceniowej),

ale w tym wypadku aktywa nie będą dziedziczone. Obecnie zakładany termin złożenia deklaracji przeniesienia środków do ZUS to 1.06 – 2.08. br. 1.12 OFE przekażą do ZUS aktywa osób, które złożyły deklarację przejścia do ZUS. Przekształcenie OFE w SFIO ma się odbyć 28.01.2022 r. Obecnie zakładane minimalne limity posiadanych polskich akcji w portfelu subfunduszu emerytalnego to:

  • 75 proc. wartości tych aktywów na dzień 28 stycznia 2022 r.;
  • 85 proc. wartości tych aktywów na dzień 28 lutego 2022 r.; (po zapłaceniu pierwszej transzy 70% opłaty przekształceniowej – termin płatności to 11.02.2022)
  • 90 proc. wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2022 r.; (termin płatności drugiej transzy 30% opłaty przekształceniowej to 28.10.2022 r.)
  • następnie co roku zakładany minimalny limit będzie obniżany o 2 pkt. procentowe aż do osiągnięcia 60% wartości tych aktywów do dnia 31.12.2037 r. (wcześniej zakładano spadek o 2 pkt. procentowe do 70% wartości aktywów do dnia 31.12.2032 r.)
  • wartość aktywów OFE na koniec 2020 r. to 147,5 mld PLN, z czego 77,7% zainwestowane było na krajowym rynku akcji.

Założenia reformy oceniamy neutralnie –

podtrzymanie dotychczasowych planów związanych z minimalnymi limitami posiadanych akcji przekłada się na brak przymusowej podaży tych aktywów ze strony OFE. W dłuższym terminie przepływy zależeć będą od odsetka osób, które wybiorą pozostanie w OFE/SFIO oraz decyzji funduszy czy będą utrzymywać alokacje w akcje zgodnie z minimalnymi limitami, czy powyżej. Tym niemniej zakończenie planowanej od dłuższego czasu reformy zdejmuje jeden z czynników ryzyka dla krajowego rynku akcji.


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk