• Odbierz prezent
LIBET S.A.: Informacja dot. zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ofercie publicznej. (2021-10-27 18:01)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr35/2021
Data sporządzenia:2021-10-27
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Informacja dot. zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ofercie publicznej.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Spółka") działając na podstawie i w wykonaniu dyspozycji art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r.; Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zmianami), niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej, złożone Spółce dnia 27 października 2021 roku zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy o ofercie publicznej.
Załączniki
PlikOpis
zawiadomienie pełnomocnika.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBET S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-633Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kazimierza Michalczyka5
(ulica)(numer)
(71) 33 51 101(71) 33 51 100
(telefon)(fax)
www.libet.pl
(e-mail)(www)
525-242-24-24141349437
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-27Thomas LehmannPrezes ZarząduThomas Lehmann
2021-10-27Sławomir SalamonCzłonek ZarząduSławomir Salamon

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk