• Odbierz prezent
LIBET S.A.: Doręczenie Spółce (i) zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, (ii) zawiadomienia o zawarciu porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ofercie publicznej. (2021-07-27 14:25)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2021
Data sporządzenia:2021-07-27
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Doręczenie Spółce (i) zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, (ii) zawiadomienia o zawarciu porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ofercie publicznej.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Spółka") działając na podstawie i w wykonaniu dyspozycji art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku, o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623; ze zmianami) niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej, doręczone Spółce dnia 27 lipca 2021 roku: (i) zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, (ii) zawiadomienia o zawarciu porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ofercie publicznej.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania -porozumienie.pdfZawiadomienie o zmianie stanu posiadania - porozumienie 27072021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBET S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-633Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kazimierza Michalczyka 5
(ulica)(numer)
(71) 33 51 101(71) 33 51 100
(telefon)(fax)
www.libet.pl
(e-mail)(www)
525-242-24-24141349437
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-27Thomas LehmannPrezes ZarząduThomas Lehmann
2021-07-27Sławomir SalamonCzłonek ZarząduSławomir Salamon

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk