• Odbierz prezent
LET: Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz ogłoszenie przerwy w obradach (2022-05-26 23:23)
fot. freepik.com
Zarząd Letus Capital S.A. (dalej: "Spółka") z siedzibą w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 25 maja 2022 roku do przerwy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządziło przerwę w obradach zgromadzenia do dnia 30 maja 2022 roku do godziny 12:00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego w Toruniu przy ul. Łaziennej 32.
Uchwały objęte porządkiem obrad od punktu 6 do 13 nie były przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-05-26 23:23:13Tomasz Andrzejczakprezes zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk