• Odbierz prezent
LET: Korekta raportu okresowego 13/2021 – Raport okresowy za II kwartał 2021 roku (2021-09-16 22:26)
Zarząd Spółki Letus Capital S.A. (dalej: “Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do przekazanego w dniu 13 sierpnia 2021 r. raportu okresowego nr 13/2021, niniejszym w załączeniu przekazuje korektę raportu okresowego za II kwartał 2021 roku.

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując raport okresowy błędnie zaprezentował pozycję „Korekty razem” w jednostkowym i skonsolidowanymi rachunku przepływów pieniężnych. Korekta w raporcie okresowym dotyczyła również omyłki pisarskiej spowodowanej wyłącznie błędem przy manualnym przepisywaniu danych w jednostkowym i skonsolidowanym zestawieniu zmian w kapitale własnym. Niniejsze zmiany nie miały wpływu osiągnięte wyniki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-09-16 22:26:11Tomasz Andrzejczakprezes zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk