• Odbierz prezent
LENTEX: Szacunkowe wyniki za rok 2020 (2021-02-26 12:20)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia:2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Szacunkowe wyniki za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) niniejszym przekazuje informację o szacunkowych wynikach Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok 2020 w zakresie:
1. przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów;
2. EBITDA;
3. zysku netto,
które (wraz z niezbędnym komentarzem) prezentuje załącznik do niniejszego raportu.

Przedstawione wyniki obejmują dane niezaudytowane, i mogą różnić się od ostatecznych, poddanych badaniu wyników, które zostaną opublikowane w formie odnośnych raportów rocznych za rok 2020 (co nastąpi w dniu 26 marca 2021 roku).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 173, str. 1).
Załączniki
PlikOpis
Szacunkowe wyniki Lentex i GK Lentex za rok 2020.pdfSzacunkowe wyniki Lentex oraz Grupy kapitałowej Lentex za rok 2020





MESSAGE (ENGLISH VERSION)






















































LENTEX SA



(pełna nazwa emitenta)



LENTEX
Materiałów budowlanych (mbu)



(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)



42-700
Lubliniec



(kod pocztowy)
(miejscowość)



ul. Powstańców Śląskich
54



(ulica)
(numer)



(0-34) 3515 600
(0-34) 3515 601



(telefon)

(fax)



lentex@lentex.com.pl
www.lentex.com.pl



(e-mail)

(www)



575-00-07-888
150122050



(NIP)

(REGON)























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-26Wojciech HoffmannPrezes Zarządu








ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk