• Odbierz prezent
LENA LIGHTING: Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy za 2020 rok. (2021-03-25 10:54)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
LENA LIGHTING
Temat
Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy za 2020 rok.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 zł na jedną akcję (słownie: trzydzieści groszy) za 2020 rok.
Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. dokonał przeglądu i analizy działalności Spółki pod względem wpływu COVID-19 na jej funkcjonowanie i ze względu na dużą ilość zmiennych i niewiadomych trudno oszacować realny wpływ na sytuacje finansową i wyniki Spółki w najbliższym okresie. Na chwile obecną wypłata dywidendy nie zakłóci działalności finansowej Spółki, a sytuacja finansowa Spółki pozwala na przeprowadzenie przez Zarząd programu inwestycyjnego zawartego w budżecie wewnętrznym oraz sfinansowanie bieżącej działalności spółki bez zakłóceń. Zarząd monitoruje sytuacje i na bieżąco dostosowuje działania do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na sytuacje finansową Spółki i realizacje programu inwestycyjnego Zarząd przekaże w tym zakresie informacje do Rady Nadzorczej w celu zmiany rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Powyższa informacja spełnia wg Zarządu przesłanki z art. 17 ust.1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LENA LIGHTING SA
(pełna nazwa emitenta)
LENA LIGHTINGPrzemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
63-000Środa Wielkopolska
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Kórnicka52
(ulica)(numer)
061 2860300061 2854059
(telefon)(fax)
office@lenalighting.plwww.lenalighting.pl
(e-mail)(www)
786 16 16 166 634635800
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25Tomasz WencławekCzłonek Zarządu
2021-03-25Joanna Rybak-SchrödterDyrektor Finansowy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk