• Odbierz prezent
LEGIMI SA: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (2021-10-26 17:11)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-10-26
Skrócona nazwa emitenta
LEGIMI SA
Temat
Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r., w sprawie informacji o rekomendowaniu projektu Legimi S.A. („Spółka”) do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z NCBiR umowę o dofinansowanie projektu: „Opracowanie modeli analizy behawioralnej użytkowników z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji w celu predykcji zachowań konsumenckich, rekomendacji produktów i automatyzacji procesów marketingowo-sprzedażowych w branży księgarskiej”, w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Maksymalna wartość dofinansowania przyznanego Spółce wynosi 3.698.564,35 zł, a całkowita wartość projektu to 4.680.461,54 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LEGIMI SAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-689Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Obornicka330
(ulica)(numer)
+48022 307 65 40+48 22 250 11 90
(telefon)(fax)
legimi@legimi.comwww.legimi.pl
(e-mail)(www)
7781460897301031192
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-26Mikołaj Małaczyński Prezes Zarządu
2021-10-26Mateusz Frukacz Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk