• Odbierz prezent
LBD: Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą (2021-10-16 18:26)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Lokaty Budowlane S.A. z siedzib a w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 października 2021 r. Spółka zawarła umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect ze spółką Best Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Umowa). Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Umowa dotyczy wykonania obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, nałożonego przez Zarząd Giełdy Uchwałą 984/2021.

Autoryzowany Doradca na mocy Umowy będzie współdziałać z Emitentem m.in. przy wypełnianiu przez Emitenta obowiązków informacyjnych oraz doradzać w zakresie dotyczącym funkcjonowania akcji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-10-16 18:26:13Marek KwiatkowskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk