• Odbierz prezent
LAUREN PESO POLSKA S.A.: Informacja o złozenie wniosku przez Lauren Peso Polska S.A. na realizację projektu dofinasowanego LAUREN PESO POLSKA S.A. (2021-03-03 09:41)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
LAUREN PESO POLSKA S.A.
Temat
Informacja o złozenie wniosku przez Lauren Peso Polska S.A. na realizację projektu dofinasowanego LAUREN PESO POLSKA S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd emitenta informuje iż w dniu 02.03.2021 r. złożony został Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych dla poddziałania: 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs

NUMER NABORU
RPSL.11.04.03-IP.02-24-081/20

WARTOŚĆ PROJEKTU - WYDATKI KWALIFIKOWANE [PLN]
565 551,25 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE [PLN]:
480 718,56 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
2021-10-01 - 2022-12-31MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Tatiana Wątor-KurkowskaPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk