• Odbierz prezent
LAUREN PESO POLSKA S.A.: Aktualizacja strategii działalności Emitenta na przyszłe lata (2021-03-03 09:52)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
LAUREN PESO POLSKA S.A.
Temat
Aktualizacja strategii działalności Emitenta na przyszłe lata
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku (dot. rozszerzenia działalności podstawowej Emitenta, a także informacja na temat strategii Emitenta na przyszłe lata), informuje, iż podjął decyzję o rozszerzeniu aktualnie prowadzonej działalności obejmującej pośrednictwo w sprzedaży produktów z branży medycznej. poprzez dalszy rozwój sprzedaży produktów z wykorzystaniem granulatu bakteriostatycznego, a docelowo także przez własną produkcję produktów w ww. zakresie. Powyższa decyzja Emitenta jest podyktowana występującym w ocenie Zarządu potencjałem tego rynku, co w konsekwencji powinno wpłynąć na rozwój marki DIVIDE i tym samym na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów Emitenta.

Emitent informuje, iż celem wdrożenia zaktualizowanej strategii w zakresie pośrednictwa sprzedaży produktów z branży medycznej planuje nabyć udziały/ akcje lub połączyć się ze spółką, która będzie w posiadaniu patentu lub patentów na granulat bakteriostatyczny lub będzie jego producentem.

Emitent planuje sfinansowanie zakupu udziału/ akcji lub realizację procedury połączenia ze środków własnych oraz środków pozyskanych w wyniku ewentualnych emisji nowych akcji, których emitowanie może zostać zaplanowane w przyszłości. Na dzień sporządzenia aktualizacji strategii Zarząd Emitenta podjął czynności związane z poszukiwaniem odpowiedniego zainteresowanego przejęciem podmiotu, celem wdrożenia zmian (rozszerzenia) w segmencie działalności związanej z pośrednictwem sprzedaży produktów z branży medycznej.

O aktualizacji, zmianach informacji objętych niniejszym raportem, a także rozpoczęciu ewentualnych negocjacji z podmiotem z branży medycznej, którego zakupem akcji/ udziałów lub połączeniem Emitent będzie zainteresowany, Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym ESPI.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Tatiana Wątor-KurkowskaPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk