• Odbierz prezent
LAUREN PESO POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji dot. raportu bieżącego ESPI nr 1/2020 r. (2021-03-03 09:47)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
LAUREN PESO POLSKA S.A.
Temat
Aktualizacja informacji dot. raportu bieżącego ESPI nr 1/2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku (dot. Uzyskania informacji dotyczącej negatywnej oceny kontroli trwałości zrealizowanego przez Emitenta projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. Wspieranie wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B) informuje, iż w wyniku realizowanych przez Emitenta działań związanych z próbą odwołania się od wydanego rozstrzygnięcia złożone przez Emitenta odwołanie nie zostało uwzględnione.

W konsekwencji Emitent został zobowiązany do zwrotu kwoty pozyskanego dofinansowania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. Wspieranie wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B w kwocie 687.400 zł, z czego na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent dokonał spłaty całej ww. kwoty.

System zarządzania, który został utworzony w ramach kwoty pozyskanej m.in. z ww. dofinansowania, został stworzony dla placówek medycznych i laboratoriów, które chcą zautomatyzować procesy wymiany i przetwarzania danych medycznych z partnerami biznesowymi poprzez zastosowanie rozwiązań informatycznych lub chcących zintegrować swoje systemy informatyczne z systemami Partnerów. Niezależnie od zwrotu środków pozyskanych z dofinansowania, system ten został przez Emitenta wytworzony i jest oferowany klientom Emitenta.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Tatiana Wątor-KurkowskaPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk