• Odbierz prezent
LARQ S.A.: złożenie przez Synergic sp. z o.o. w restrukturyzacji wniosku o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym (2021-04-01 00:56)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
LARQ S.A.
Temat
złożenie przez Synergic sp. z o.o. w restrukturyzacji wniosku o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 72/2020 i 77/2020, odnoszących się odpowiednio do: zainicjowania otwarcia oraz otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu przez Synergic sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Synergic” albo „Dłużnik”) oraz do raportu bieżącego nr 10/2021 dotyczącego przyjęcia układu 12 marca 2021 r. przez zgromadzenie wierzycieli Synergic, Zarząd Larq S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o powzięciu w dniu 31 marca 2021 r. informacji o złożeniu przez Synergic w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy wniosku Synergic o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Synergic jest spółką pośrednio zależną od Emitenta. Spadek wartości udziałów Synergic ma wpływ na obniżenie wyników finansowych Spółki, z uwagi na jej wpływ na wartość certyfikatów inwestycyjnych LARQ Growth Fund I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, będących w posiadaniu spółki w 100% zależnej od Emitenta – LARQ Fund Management sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LARQ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LARQ S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tamka16 lok. U4
(ulica)(numer)
(022) 828 08 85(022) 828 08 86
(telefon)(fax)
biuro@larq.plwww.larq.pl
(e-mail)(www)
525-22-87-848015664139
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Wojciech ByjPrezes ZarząduWojciech Byj
2021-04-01Marek MoszkowiczCzłonek ZarząduMarek Moszkowicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk