• Odbierz prezent
LARQ S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 13 kwietnia 2021 r. (2021-04-13 16:36)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-04-13
Skrócona nazwa emitenta
LARQ S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 13 kwietnia 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 13 kwietnia 2021 r. („NWZ”) obecnych było 4 akcjonariuszy lub ich reprezentantów, którym przysługuje łącznie 5.002.232 akcji, reprezentujących 50,61% kapitału zakładowego oraz inkorporujących prawo do ogółem 8.002.232 głosów, stanowiących 62,11% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Próg 5% głosów na NWZ przekroczyli następujący akcjonariusze:
1. Harbinger Capital Ltd., który wykonywał prawo głosu z 4.297.232 akcji, inkorporujących prawo do 7.297.232 głosów, co stanowiło 91,19% głosów na NWZ i 56,64% w ogólnej liczbie głosów;
2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który wykonywał prawo głosu z 600.000 akcji, inkorporujących prawo do 600.000 głosów, co stanowiło 7,50% głosów na NWZ i 4,66% w ogólnej liczbie głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LARQ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LARQ S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tamka16 lok. U4
(ulica)(numer)
(022) 828 08 85(022) 828 08 86
(telefon)(fax)
biuro@larq.plwww.larq.pl
(e-mail)(www)
525-22-87-848015664139
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-13Wojciech ByjPrezes ZarząduWojciech Byj
2021-04-13Marek MoszkowiczCzłonek ZarząduMarek Moszkowicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk