• Odbierz prezent
LARQ S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu (2021-03-08 16:10)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia:2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
LARQ S.A.
Temat
Powołanie Prezesa Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, że w dniu 8 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała w skład Zarządu Emitenta na okres do końca V (piątej) wspólnej kadencji Pana Wojciecha Byja na stanowisko Prezesa Zarządu.
Pan Wojciech Byj nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej lub spółce kapitałowej, nie uczestniczy również w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Wojciech Byj nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia notę biograficzną Pana Wojciecha Byja.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Wojciech Byj - życiorys.pdfWojciech Byj - życiorys
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LARQ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LARQ S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tamka16 lok. U4
(ulica)(numer)
(022) 828 08 85(022) 828 08 86
(telefon)(fax)
biuro@larq.plwww.larq.pl
(e-mail)(www)
525-22-87-848015664139
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-08Wojciech ByjPrezes ZarząduWojciech Byj
2021-03-08Marek MoszkowiczCzłonek ZarząduMarek Moszkowicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk