• Odbierz prezent
LARQ S.A.: postanowienie sądu w sprawie zatwierdzenia układu Synergic sp. z o.o. w restrukturyzacji (2021-05-26 07:23)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2021
Data sporządzenia: 2021-05-26
Skrócona nazwa emitenta
LARQ S.A.
Temat
postanowienie sądu w sprawie zatwierdzenia układu Synergic sp. z o.o. w restrukturyzacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 72/2020, 77/2020, 10/2021 oraz 13/2021, odnoszących się do poszczególnych czynności w postępowaniu o zatwierdzenie układu przez Synergic sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Synergic”), Zarząd Larq S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o powzięciu w dniu 25 maja 2021 r. informacji o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, postanowienia o zatwierdzeniu układu w ramach uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu. Treść układu uwzględnia warunki układu przedstawione w raporcie bieżącym 10/2021. Wspomniane postanowienie jest nieprawomocne.
Synergic jest spółką pośrednio zależną od Emitenta. Spadek wartości udziałów Synergic ma wpływ na obniżenie wyników finansowych Emitenta, z uwagi na jej wpływ na wartość certyfikatów inwestycyjnych LARQ Growth Fund I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, będących w posiadaniu spółki w 100% zależnej od Emitenta – LARQ Fund Management sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LARQ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LARQ S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tamka16 lok. U4
(ulica)(numer)
(022) 828 08 85(022) 828 08 86
(telefon)(fax)
biuro@larq.plwww.larq.pl
(e-mail)(www)
525-22-87-848015664139
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-26Wojciech ByjPrezes ZarząduWojciech Byj
2021-05-26Marek MoszkowiczCzłonek ZarząduMarek Moszkowicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk