• Odbierz prezent
LARQ S.A.: otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie (2021-04-07 12:51)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia:2021-04-07
Skrócona nazwa emitenta
LARQ S.A.
Temat
otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 2/2021 z 11 stycznia 2021 r., 3/2021 z 14 stycznia 2021 r. oraz 12/2021 z 31 marca 2021 r. zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Larq”) informuje, iż 6 kwietnia 2021 r. otrzymał zawiadomienie („Zawiadomienie”), złożone przez Pawła Orłowskiego stosownie do regulacji art. 87 ust. 1a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.).
W Zawiadomieniu Paweł Orłowski, działając jako jedna ze stron porozumienia akcjonariuszy, wskazał, że 31 marca 2021 r. nastąpiło wygaśnięcie porozumienia akcjonariuszy zawartego 10 stycznia 2021 r.

Pełna treść Zawiadomienia (wraz ze stanem posiadania poszczególnych stron porozumienia akcjonariuszy ujętym rozdzielnie) stanowi załącznik do raportu.
Załączniki
PlikOpis
wygasniecie-porozumienie-drugie-larq-2021-04-02.pdfZałącznik do Raportu Bieżącego
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LARQ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LARQ S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tamka16 lok. U4
(ulica)(numer)
(022) 828 08 85(022) 828 08 86
(telefon)(fax)
biuro@larq.plwww.larq.pl
(e-mail)(www)
525-22-87-848015664139
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-07Wojciech ByjPrezes ZarząduWojciech Byj
2021-04-07Marek MoszkowiczCzłonek ZarząduMarek Moszkowicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk