• Odbierz prezent
LARQ S.A.: otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie (2021-04-01 01:05)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia:2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
LARQ S.A.
Temat
otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 2/2021 z 11 stycznia 2021 r. i 3/2021 z 14 stycznia 2021 r. zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Larq”) informuje, iż 31 marca 2021 r. otrzymał zawiadomienie („Zawiadomienie”), złożone przez Pawła Orłowskiego stosownie do regulacji art. 69a ust. 1 pkt 3 per analogiam w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z art. 87 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.).
W Zawiadomieniu Paweł Orłowski, działając jako jedna ze stron porozumienia akcjonariuszy, wskazał, że nie nastąpiło pośrednie nabycie akcji Larq przez Wiesbaden Limited z siedzibą na Malcie, Villa Malitah Mediterranean Street, the Village, St. Julian’s, zarejestrowaną w Maltańskim Rejestrze Spółek pod nr C74313.

Pełna treść Zawiadomienia (wraz ze stanem posiadania poszczególnych stron porozumienia akcjonariuszy oraz ujętym łącznie) stanowi załącznik do raportu.
Załączniki
PlikOpis
brak-posredniego-nabycia-larq-2021-03-31.pdfZałącznik do Raportu Bieżącego 12/2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LARQ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LARQ S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tamka16 lok. U4
(ulica)(numer)
(022) 828 08 85(022) 828 08 86
(telefon)(fax)
biuro@larq.plwww.larq.pl
(e-mail)(www)
525-22-87-848015664139
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Wojciech ByjPrezes ZarząduWojciech Byj
2021-04-01Marek MoszkowiczCzłonek ZarząduMarek Moszkowicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk