• Odbierz prezent
LARQ S.A.: Informacja o uzupełnieniu dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”), zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r., istotnych dla podejmowanych uchwał (2021-06-15 14:29)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia:2021-06-15
Skrócona nazwa emitenta
LARQ S.A.
Temat
Informacja o uzupełnieniu dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”), zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r., istotnych dla podejmowanych uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 19/2021 z 4 czerwca 2021 r. oraz 20/2021 z 11 czerwca 2021 r. Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przedkłada dokumenty, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotne dla podejmowanych uchwał:
1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z jednomyślną uchwałą Rady Nadzorczej przyjmującą to sprawozdanie;
2) sprawozdanie o wynagrodzeniach, sporządzone przez Radę Nadzorczą, wraz z jednomyślną uchwałą Rady Nadzorczej przyjmującą to sprawozdanie;
3) ocenę sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzoną przez biegłego rewidenta;
4) cztery opinie Zarządu dotyczące planowanego pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz podstawy ustalenia proponowanej minimalnej ceny emisyjnej nowo wyemitowanych akcji.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
2021-06-15-opinia-zarzad-podwyzszenie-1.pdfOpinia nr 1
2021-06-15-opinia-zarzad-podwyzszenie-2.pdfOpinia nr 2
2021-06-15-opinia-zarzad-podwyzszenie-3.pdfOpinia nr 3
2021-06-15-opinia-zarzad-podwyzszenie-4.pdfOpinia nr 4
ocena-bieglego-sprawozdanie-2021-06-15.pdfOcena sprawozdania o wynagrodzeniu przez biegłego rewidenta
sprawozdanie-RN-2021-06-15.pdfSprawozdanie z działalności RN
protokol-rada-nadzorcza-2021-06-15.pdfUchwała RN zatwierdzająca sprawozdanie z działalności RN
sprawozdanie-o-wynagrodzeniach-2021-06-13.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniac członów zarządu oraz RN
protokol-RN-2021-06-15.pdfUchwała RN zatwierdzająca srawozdanie o wynagrodzeniach
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LARQ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LARQ S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tamka16 lok. U4
(ulica)(numer)
(022) 828 08 85(022) 828 08 86
(telefon)(fax)
biuro@larq.plwww.larq.pl
(e-mail)(www)
525-22-87-848015664139
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-15Wojciech ByjPrezes ZarząduWojciech Byj
2021-06-15Marek MoszkowiczCzłonek ZarząduMarek Moszkowicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk