• Odbierz prezent
LARK: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. na dzień 25.03.2021  r. (2021-02-26 15:54)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia:2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
LARK
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. na dzień 25.03.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 399 § 3 w zw. art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) zwołuje się na dzień 25 marca 2021 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Plac Czerwca 1976 r. nr 4, 02-495 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011784.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Adam Banaszek, Adam Szczepański s.c., mieszczącej się przy ul. Jaworzyńskiej 7 lok. 16, 00-634 Warszawa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.
Załączniki
PlikOpis
OGŁOSZENIE, PROJEKTY UCHWAŁ, FORMULARZ, PEŁNOMOCNICTWO NWZ LARK.PL S.A. 25.03.2021.pdfFORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NWZ LARK.PL 25.03.2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Lark.pl SA
(pełna nazwa emitenta)
LARKMedia (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-495Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Czerwca 1976 r.4
(ulica)(numer)
22 483 11 0022 483 11 01
(telefon)(fax)
mit@mitsa.plwww.mitsa.pl
(e-mail)(www)
526-021-09-84011525843
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Andrzej Piechocki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk