Advertisement
  • Odbierz prezent
LARK: Uzupełnienie Raportu bieżącego 5/2021, w zakresie dot. członków Zarządu (2021-04-15 18:49)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
LARK
Temat
Uzupełnienie Raportu bieżącego 5/2021, w zakresie dot. członków Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka uzupełnia raport bieżący nr 5/2021, wskazując co następuje:

Pan Andrzej Piechocki jest absolwentem Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej.
W latach 1989 - 1993 pełnił funkcje prezesa zarządu w spółkach prywatnych. W latach 1993 - 1997 pełnił funkcję doradcy ministra rządu RP. Od roku 1992 do roku 2001 prowadził działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Piechocki Doradztwo Finansowe, specjalizując się w doradztwie finansowym, podatkowym i inwestycyjnym. W latach 2001 - 2002 był zatrudniony w administracji rządowej. W okresie 2003-2011 roku pełnił nieprzerwanie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. Członek organów zarządzających i nadzorujących spółek zależnych Grupy Kapitałowej MNI S.A. W ostatnich latach Pan Andrzej Piechocki pełnił role Przewodniczącego Rady Nadzorczej Hyperion S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej MIT Mobile Internet Technology (obecnie Lark.pl S.A.), Prezesa Zarządu MNI S.A., Senise sp. z o.o., Lark Europe S.A., Lark.pl S.A., Likwidatora MNI Centrum Usług S.A., Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o., Hyperion S.A., Hyperion sp. z o.o., Telestar S.A., Neo Media S.A.


Pan Andrzej Piechocki:
• nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
• nie uczestniczy w spółkach Grupy Kapitałowej Lark.pl jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej (m.in. Prezes Zarządu Lark.pl S.A.)
• jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Lark.pl SA
(pełna nazwa emitenta)
LARKMedia (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-495Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Czerwca 1976 r.4
(ulica)(numer)
22 483 11 0022 483 11 01
(telefon)(fax)
mit@mitsa.plwww.mitsa.pl
(e-mail)(www)
526021084011525843
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-15

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk