• Odbierz prezent
LARK: Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na NWZ Emitenta w dniu 25.03.2021 roku. (2021-03-26 09:42)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
LARK
Temat
Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na NWZ Emitenta w dniu 25.03.2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25.03.2021 roku, reprezentowanych było 8.155.000 akcji Emitenta, stanowiących 51,08% kapitału zakładowego spółki Lark.pl S.A.
Spółka przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali 5 % i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zgromadzeniu:
Akcjonariusz / ilość akcji / ilość głosów/ % głosów obecnych / % w ogólnej liczbie głosów
MNI S.A. / 8.155.000 / 8.155.000 / 100,00% / 51,08% /


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Lark.pl SA
(pełna nazwa emitenta)
LARKMedia (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-495Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Czerwca 1976 r.4
(ulica)(numer)
22 483 11 0022 483 11 01
(telefon)(fax)
mit@mitsa.plwww.mitsa.pl
(e-mail)(www)
526-021-09-84011525843
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Andrzej Piechocki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk